نمایش دادن همه 2 نتیجه

بازی عمو زنجير باف

تومان78.000

بازی عمو زنجير باف

برای آموزش شناخت رنگ ها و الگو سازی و تقویت هاهنگی چشم و دست کودکان است که کودکان با داخل هم کردن زنجیرها می توانند شمارش را هم یاد بگیرند.

جنگا هیپو

تومان62.000
بک برج چوبی 16 طبقه که در هر طبقه 3 بلوک به صورت افقی و عمودی چیده می شود. هر بازیکن به نوبت باید یک بلوک چوبی را از هر جایی غیر از دو ردیف اول بالای برج برداشته و در بالای برج قرار دهد (بلوک ها در بالای برج نیز می بایست به صورت ردیف های یک در میان افقی و عمودی روی هم چیده شوند) هر بازیکنی که باعث خراب شدن برج شود، بازنده بازی است. جنگا هیپو