نقاشی اثر دست رنگ انگشتی

تومان25.000
نقاشی اثر دست رنگ انگشتی
با استفاده از رنگ انگشتی ۳ رنگ آریا و در مدت حدود ۲۰ دقیقه این اثر توسط کودک ایجاد شده است.
سورین لند حامی مادر و کودک در ایران.