مرکز تخصصی آموزشی کوشش

کلاس های افزایش دقت و توجه

دارای اتاق بازی

دارای اتاق شن

کلاس های آموزشی انفرادی و گروهی

همراه: 09039557601

تلفن: 33674019

آدرس: قزوین، غیاث آباد، بلوار آزادگان جنبع مجتمع تجاری مهستان

روز های فعالیت: از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 20