آکادمی, آموزش, کارگاه های آموزشی

راه های افزایش دقت، توجه و تمرکز در کودکان

دقت

راه های افزایش دقت و توجه و تمرکز در کودکان

واژه دقت و توجه و تمرکز در یک معنا به کار برده می شوند اما در روند مداخلات توانمند سازی کودکان این سه واژه با یکدیگر تفاوت دارند. اگر بخواهیم که مفاهیم آن را توضیح دهیم اینگونه می توان تصور کرد که اولین اتفاقی که در لحظه برای یک امری می افتد توجه فرد را تحریک می کند و این تحریک می تواند نور یا صدا یا بو و یکی از حواس باشد.

بعد از مرحله توجه، مرحله دقت اتفاق می افتد و در مرحله دقت مردمک چشم گشاد می گردد و هوشیاری مغز با توجه به هورمون های بدن به سمت آن اتفاق متوجه می گردد .

تمرکز همان دقت پایدار می باشد که مداومت دارد و بسیار برای مغز و بدن انرژی گیر و خسته کننده است. تفاوت اصلی انسان ها در پایه های یادگیری مداوم در میزان تمرکز آنهاست.

مهمترین نکته در مورد دقت و توجه و تمرکز این است که با کوچکترین آسیبی به آنها یادگیری مختل می گردد که این آسیب می تواند به عوامل مقطعی و ناپایداری محیط و یا درونی باشد.

پس برای یادگیری باید اولین پله را گسترش دقت و توجه و تمرکز در افراد قرار دهیم.

یکی از عوامل بالا رفتن هوش در افراد، کار بر روی دقت و توجه و تمرکز می باشد. که از طریق اسباب بازی هایی مانند نخ و مهره و رنگ چین  و … می توان افزایش داد.

در نوشته های بعد روش هایی که می توان باعث افزایش دقت و توجه و تمرکز در کودکان ایجاد و تسهیل کرد را به صورت تکنیک های کاربردی ارائه خواهیم داد.

 

نوشته شده توسط محمد ابراهیم صالحی مربی اختلالات یادگیری

 

سورین لند حامی مادر و کودک در ایران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.