تیم سورین لند متشکل از افراد باتجربه ای است که هر یک از افراد سالهاست در حوزه های اجتماعی کارآفرینی و بازاریابی به طور جداگانه فعالیت نموده و نقش تأثیرگذاری در جامعه داشته اند
اکنون در جامعه ای به سر می بریم که باید تجربیات سالهای گذشته خود را در قالب یک گروه قرار داده و از آن بهره مند شویم.
شرکت سورین لند تلاش خواهد کرد با استفاده ازنو آوری بستری فراهم سازد برایجاد سیستم بازاریابی و فروش آنلاین افراد توانمند رادرحوزه فروش وبازاریابی وکارافریینی دورهم جمع نماید وبتواند کارآفرینان را که در حوزه فروش مشکلات زیادی دارند به یاری این عزیزان شتافته تابدینوسیله باری از دوش جهادگران اقتصادی را بردارد.
شما هموطن عزیز میتوانید هم در قالب بازاریاب وهم بعنوان کارافرین تامین کننده کالا وهم بعنوان خریدار به این حرکت عظیم اجتماعی و اقتصادی بپیوندید.
امید است ایجاد سورین لند گامی موثر برای کمک به هموطنان سرزمینمان باشد.

اعضای تیم سورین لند

آقای هادی

مدیرعامل

آقای صالحی

مسئول آکادمی

آقای ابرهیمی

طراح و پشتیبانی فنی

جای شما اینجا خالیست

شما میتوانید همکار ما باشید