تیم سورین لند متشکل از افراد باتجربه ای است که هر یک از افراد سالهاست در حوزه های اجتماعی کارآفرینی و بازاریابی به طور جداگانه فعالیت نموده و نقش تأثیرگذاری در جامعه داشته اند
اکنون در جامعه ای به سر می بریم که باید تجربیات سالهای گذشته خود را در قالب یک گروه قرار داده و از آن بهره مند شویم.
شرکت سورین لند تلاش خواهد کرد با استفاده ازنو آوری بستری فراهم سازد برایجاد سیستم بازاریابی و فروش آنلاین افراد توانمند رادرحوزه فروش وبازاریابی وکارافریینی دورهم جمع نماید وبتواند کارآفرینان را که در حوزه فروش مشکلات زیادی دارند به یاری این عزیزان شتافته تابدینوسیله باری از دوش جهادگران اقتصادی را بردارد.
شما هموطن عزیز میتوانید هم در قالب بازاریاب وهم بعنوان کارافرین تامین کننده کالا وهم بعنوان خریدار به این حرکت عظیم اجتماعی و اقتصادی بپیوندید.
امید است ایجاد سورین لند گامی موثر برای کمک به هموطنان سرزمینمان باشد.

اعضای تیم سورین لند

محمد_حسن_هادی

آقای هادی

مدیرعامل

جای شما اینجا خالیست

شما میتوانید همکار ما باشید
کارشماس مشکلات ویژه یادگیری

آقای صالحی

مسئول آکادمی

جای شما اینجا خالیست

شما میتوانید همکار ما باشید
برنامه نویس

آقای ابرهیمی

برنامه نویس و پشتیبانی فنی

جای شما اینجا خالیست

شما میتوانید همکار ما باشید
طراح و گرافیست

آقای آمالی

طراح و گرافیست

جای شما اینجا خالیست

شما میتوانید همکار ما باشید